menu
天资基因冠名赞助并由仁爱堂主办慨「最大规模的芭蕾舞课」健力士世界纪录活动,当日精彩短片已上载到哋 Facebook 专页,大家记得like我哋Facebook专页留意活动出席证书及健力士世界纪录证书派发时间。新一年又到了,天资基因检测中心同人向各位拜个早年,恭喜发财,恭祝各位身体健康,本中心初五(2月20号)启市。